Այսօր: Երեքշաբթի, 25 Հունիսի 2024թ.
ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթևի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 32
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱԹԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՐՑՈՒՄ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
14.06.24 ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՏԱԹԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԿԻՑ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՆՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑ ԿԱՆՉ
Տաթև համայնքի կանանց և երիտասարդների հարցերով խորհրդակցական մարմինը (ԿԵՀ ԽՄ) համայնքի ղեկավարին կից, հասարակական կարգով  գործող մարմին է, որի միջոցով ապահովվում է համայնքի բնակիչների կին ներկայացուցիչների և երիտասարդների  մասնակցությունը համայնքի տեղական ինքնակառավարմանը և համայնքային խնդիրների լուծմանը։ ԿԵՀ ԽՄ-ը, որպես քաղաքացիական հասարակության միավորված խումբ՝ համայնքային նշանակության հանրային հարցերի շուրջ կարող է խորհրդատվություն, եզրակացություններ և առաջարկություններ ներկայացնել համայնքի ղեկավարին՝ այդպիսով ակտիվ մասնակցություն ունենալով համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող քաղաքականությունների մշակման, որոշումների ընդունման և դրանց իրականացման արդյունքների մոնիթորինգի ... Մանրամասն
24.04.24 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 Տաթև համայնքում  սոցիալական ծառայությունների մասնակացային պլանավորման և սոցիալական ներառման գործընթացն ապահովող հանձնաժողովի ստեղծման մասինՏաթև  համայնքի ղեկավարը նախաձեռնում է  համայնքում ստեղծել սոցիալական ծառայությունների մասնակացային պլանավորման և սոցիալական բարեփոխումների գործընթացն ապահովող հանձնաժողով (այսուհետ` Հանձնաժողով):Հանձնաժողովի ստեղծման նպատակն է  նպաստել համայնքում սոցիալական կարիքների բացահայտմանը, կարիքներից բխող մասնակցային սոցիալական ծրագրերի մշակմանը,  դրանց իրականացման համար ֆինանսական միջոցների հայթայթմանը, համայնքի կողմից մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակի բարելավմանը։            ... Մանրամասն
05.04.24 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Սյունիքի  մարզի Տաթևի համայնքապետարանում 2024 թվականի մայիսի  13-ին, ժամը՝ 11:00-ին տեղի կունենա Տաթև համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ-վաճառք՝ 7 լոտով:Աճուրդ-վաճառքով տրամադրվում   է. Լոտ 1․ ՀՀ Սյունիքի մարզի  Տաթև համայնքի Խոտ գյուղի 1–ին փողոց, թիվ 114 հասցեում գտնվող 0.1071 հա  «Բնակավայրերի» նպատակային նշանակության, «Բնակելի կառուցապատման» գործառնական նշանակության (կադաստրային  ծածկագիր՝  09-047-0003-0017, վկայական N24082023-09-0031) բնակելի տուն կառուցելու նպատակով՝  400000 (չորս հարյուր  հազար) ՀՀ դրամ մեկնարկային արժեքով:Աճուրդի ... Մանրամասն
22.03.24 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. ՀՕ-110-Ն, խմբագրված 2023թ/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով (որոշումը խմբագրվել է 28.12.2023 թիվ 2343-Ն որոշում)  2024թ. ապրիլի 22-ին ժամը 12:00-ին, ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Խոտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում տեղի կունենա <<ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Խոտ բնակավայրում 300 տեղ/հզորությամբ կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /1-ին քննարկում/:Շահագրգիռ հանրությունը գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով ... Մանրամասն
21.02.24 «Շինուհայրի երաժշտական դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
Սյունիքի մարզի Տաթևի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ «Շինուհայրի երաժշտական դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ հաստատություն) տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար։ Հաստատության տնօրենն իրականացնում է հետևյալ հիմնական գործառույթները՝ա) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս հաստատության անունից, ներկայացնում նրա շահերը և կնքում գործարքներ.բ) նախագահում է հաստատության մանկավարժական խորհրդի նիստերը.գ) տնօրինում է հաստատության գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.դ) տալիս է հաստատության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.ե) աշխատանքի է նշանակում ու աշխատանքից ազատում է հաստատության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ ... Մանրամասն
20.11.23 ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթևի համայնքապետարանում 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ժամը 11:00-ին տեղի կունենա Տաթև համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի աճուրդ-վաճառք՝ 1 լոտով:
Աճուրդ-վաճառքով տրամադրվում   է. Լոտ 1․ ՀՀ Սյունիքի մարզի  Տաթև համայնքի Խոտ գյուղի վարչական տարածքում գտնվող 0.1071 հա  «Բնակավայրերի» նպատակային նշանակության, «Բնակելի կառուցապատման» գործառնական նշանակության (կադաստրային  ծածկագիր՝       09-047-0003-0013, վկայական N03082023-09-0009) բնակելի տուն կառուցելու նպատակով՝  360498 (երեք հարյուր վաթսուն հազար չորս հարյուր ինսունութ) ՀՀ դրամ մեկնարկային արժեքով:Աճուրդի մասնակցության վճարը 5000 ՀՀ դրամ, որը անհրաժեշտ է վճարել Տաթև համայնքի՝ 900285113123 հաշվեհամարին: Նախավճարի չափը կազմում է մեկնարկային գնի 50 տոկոսը՝180249(մեկ հարյուր ութսուն ... Մանրամասն
22.08.23 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթևի համայնքապետարանը հայտարարում է դիմումների կանչ՝ Տաթև համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղարի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 2023թ. օգոստոսի 30-ը:

Հարցերի դեպքում կարող եք մոտենալ Տաթևի համայնքապետարանի աշխատակազմ։

 

14.08.23 ՄՐՑՈՒՅԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՀԱՐԺԻՍԻ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթևի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ «Հարժիսի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:ՀՈԱԿ-Ի տնօրենը՝ա) իրականացնում Է ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը.բ) պատասխանատու է կադրերի ընտրության Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի պահանջների պահպանման համար, ինչպես նաև օրենքով և համապատասխան կազմակերպության կանոնադրության սահմանված այլ պարտավորությունների ապահովման համար.գ)լիազոր մարմին է ներկայացնում ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունը, հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը.դ) կազմում է ՀՈԱԿ-ի հաստիքային ցուցակն ու ծախսերի նախահաշիվը և ներկայացնում համապատասխան ... Մանրամասն
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


Բոլորը
Ավագանու նիստ
Նոր տեխնիկա՝ խոշորացված Տաթևում
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Տաթեւ համայնք
(0284) 95530
tatev.syuniq@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 49922765@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner